Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Budżet przedszkola na rok 2022

Zgodnie z Uchwałą XLVII/419/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r. wynosi:

Wydatki:

 • Rozdział 80104 - 1 273 319,00 zł
 • Rozdział 80146 - 5 152,00 zł
 • Rozdział 80149 - 579 801,00 zł

Szacowane dochody z wolat rodziców za pobyt dzieci wynoszą: 14 000,00 zł a za wyżywienie 85 000,00 zł

Budżet przedszkola na rok 2021

Zgodnie z Uchwałą XXXIII/278/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosi:

Wydatki:

 • Rozdział 80104 - 1 309 008,00 zł
 • Rozdział 80146 - 4 558,00 zł
 • Rozdział 80149 - 336 571,00 zł

Szacowane dochody z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą: 77 000,00 zł

Budżet przedszkola na rok 2020

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 wynosi:

Wydatki:

 • Rozdział 80104 - 1 407 071 zł
 • Rozdział 80146 - 5 073 zł
 • Rozdział 80149 - 255 981 zł

Szacowane dochody z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą: 96 270 zł

Kwota wydatków przeznaczona jest na:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy,
 • zakup materiałów i wyposażenia,
 • zakup środków żywności,
 • zakup pomocy dydaktycznych, w tym pomocy do rewalidacji i terapii,
 • zakup energii,
 • zakup usług remontowych,
 • zakup usług zdrowotnych,
 • zakup usług pozostałych,
 • zakup usług dostępu do sieci intenet,
 • zakup usług telekomunikacyjnych,
 • opłaty i składki,
 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia pracowników.
  Budżet przedszkola może ulec zmianom.
  Obsługę finansowo - księgową i ekonomicvzna prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie. CUW sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i prawidłowością gospodarowania majątkiem w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów.

Budżet przedszkola na rok 2019

Wydatki:

 • Rozdział 80104 - 1 124 960n zł
 • Rozdział 80146 - 4 040 zł
 • Rozdział 80149 - 376 820 zł

Planowane dochody z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka - 78 710 zł

Budżet przedszkola na rok 2018

Wydatki:

 • Rozdział 80104 - 604 813 zł
 • Rozdział 80146 - 4 176 zł
 • Rozdział 80149 - 650 380 zł

Planowane dochody z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka - 103 320 zł

Budżet przedszkola na rok 2017

Wydatki:

 • Rozdział 80104 - 581 370 zł
 • Rozdział 80146 - 4 178 zł
 • Rozdział 80149 - 676 256 zł

Planowane dochody z tytułu opłat rodzuców za pobyt dziecka - 98 170 zł

Sprawozdania roczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las-Opolska
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2017-01-05 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4112
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-12 14:38:11