Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 1. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 4. Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2015r poz.2156 i z 2016 r. poz. 35,64, 195, 668 i 1010.) i akty wykonawcze do tej ustawy.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela – tekst jednolity  (Dz. U. z 2016 poz.1379 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2015 r.,poz. 1515 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2164 ze zm)
 • Statut Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las -Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2015-09-11 00:31
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-12 16:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1847
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-12 16:27