Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2015-09-09 22:28

Zgodnie z art. 53. 1. ustawy o systemie oświaty w przedszkolu działa Rada Rodziców  które reprezentuje ogół rodziców dzieci.
W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Rada Rodziców 2015_2016_2017

1. Przewodnicząca - Pani Justyna Lechniak
2. Sekretarz - Pani Monika Wolniewicz
3. Skarbnik - Pan Robert Dąbrowski

Obsługa księgowa    - zewnętrzny księgowy zatrudniony przez Radę Rodziców Pani Halina Szczepańska  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2015-09-09 22:28
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-09 17:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1839
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-09 17:37