Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Informacja o dyżurze wakacyjnym w roku 2020

DYŻUR WAKACYJNY
Szanowni Rodzice. Informujemy Państwa, że w miesiącu lipcu 2020 r. dyżur wakacyjny pełni Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie przy Szarych szeregów 5.
Przedszkole w czasie dyżuru będzie funkcjonowało zgodnie z Wtycznymi MEN i GIS oraz Wewnętrznymi Procedurami obowiązującymi w czasie pandemii COVID-19.
Rodziców/prawnych opiekunów, spełniających warunki Wytycznych oraz Procedur MP6, prosimy o pobranie ze strony internetowej http://www.mp6zyrardow.szkolnastrona.pl: Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny oraz następujących dokumentów: 1. Klauzula informacyjna, 2. Upoważnienie do odbioru dziecka, 3. Klauzula RODO dla upoważnionych, 4. Oświadczenie, 5. Zgoda.
Po wypełnieniu i podpisaniu ww. dokumentów należy je złożyć w Miejskim Przedszkolu Nr 6 im. Krasnala Hałabały do 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15:00. Godziny składania dokumentów: dni robocze 10.00 – 15.00. Po upływie ww. terminu lista zostaje zamknięta.
Ponadto prosimy o szczegółowe zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w okresie pandemii  COVID-19, znajdującymi się na w/w stronie internetowej:

 1. Wewnętrzna Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie.
 2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS- CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały  w Żyrardowie.
 3. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie.

Wszelkich informacji na temat dyżuru wakacyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 6 im. Krasnala Hałabały udziela telefonicznie dyrektor MP6 lub uprawnieni przez niego pracownicy w godzinach 10.00 - 14.00 w dni robocze.

W miesiącu sierpniu 2020r. dyżur wakacyjny pełnić będzie Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Leszno 19.  Informację o dokumentacji koniecznej do zapisu dziecka na dyżur w MP5 przekażę Państwu w chwili otrzymania jej od Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5.

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2020-06-03 09:02
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 09:32

Zgodnie ze Statutem Przedszkola oraz Regulaminem Organizacyjnym

 1. Termin przerwy letniej ustalany jest corocznie w Arkuszu Organizacji pracy przedszkola opiniowanej przez organ prowadzący;
 2. W czasie przerwy letniej funkcjonują przedszkola dyżurne, których wykaz podany jest do wiadomości rodziców.

Szczegółowe informacje o pracy przedszkoli miejskich w okresie wakacji zostaną podane do wiadomosci rodziców w ostatnim tygodniu maja każdego roku w sposób przyjęty w przedszkolu poprzez ogłoszenie umieszczone na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

 


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2011-08-19 13:26
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-12 17:13

Opis stronyZgodnie ze Statutem Przedszkola oraz Regulaminem Organizacyjnym czas pracy przedszkola w ciągu roku wynosi:

1.10 miesięcy z zachowaniem przerwy letniej trwającej dwa miesiące, podczas której rodzice (prawni opiekunowie) zapewniają opiekę dziecku we własnym zakresie;
2.Termin przerwy letniej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola;
3.Termin przerwy letniej ustalany jest corocznie w Organizacji pracy przedszkola opiniowanej przez organ prowadzący;
4.W czasie przerwy letniej funkcjonują przedszkola dyżurne, których wykaz podany jest do wiadomości rodziców.
W roku szkolnym 2010/2011 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 pełni dyżur letni w miesiącu lipcu, funkcjonując na zasadach określonych Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym Przedszkola.

W miesiącu sierpniu dyżur miejski pełni Miejskie Przedszkole Nr 9 Plac Jana Pawła.


autor: Beata Las - Opolska 15.03.2011Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-03 09:32