Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Działając na podstawie art. 22a ust.6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskami nauczycieli z poszczególnych grup wiekowych wraz z uzasadnieniem dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2014/2015 następujące programy edukacji przedszkolnej:

 1. „Wesołe przedszkole i przyjaciele” M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz,
 2. „Tropiciele” WSiP,
 3. „Oxford” University Press.

Stwierdzam, że programy spełniają następujące wymagania:

 1. stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz.U. poz.977) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 209 r. Nr 4, poz. 17), lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
 2. zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
 3. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 4. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
 5. opis założonych osiągnięć ucznia,
 6. metody przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
 7. są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Ponadto dopuszczam do realizacji programy własne opracowane przez nauczycieli, jako programy wspomagające:

 1. Program Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10, program własny,
 2. Program „Doświadczam, Wiem, Eksperymentuję, Rozumiem”, program własny,
 3. Program wychowawczy, program własny,
 4. Program własny „Bezpieczeństwo w domu i na ulicy”,
 5. Program własny „ Czytam, piszę, liczę „ Teresy Sobolewskiej do użytku w grupie 0,
 6. Pogram „Jestem małym artystą”, program własny,
 7. Terapia przez sztukę – innowacja pedagogiczna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2015-09-10 16:19
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 16:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5115
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-10 16:22:29