Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

http://wikom.pl/wikom-bip/style/images/orzel.png

Nazwa                                Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10

Adres:                                96-300 Żyrardów ul. Przedszkolna 1

Tel/fax                               46 8553044

E-mail                                mip10@zyrardow.pl

Godziny pracy przedszkola: 700 - 1700

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Przedszkolna 1. Można się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 468553044 lub adres email mip10@zyrardow.pll.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: kontakt telefoniczny 22 350 0140 e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Wykonywania działaności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowych;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa przedszkolaka w czasie pobytu w przedszkolu;
  4. Realizacji działań promocyjnych przedszkola;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 5. Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.
 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 • autor informacji: Dyrektor przedszkola Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 15.08.2012
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2008-06-26 15:16
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 14:51

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10

ul. Przedszkolna 1
96-300 Żyrardów
tel./fax 46 855 30 44
adres e-mail:
mip10@zyrardow.pl
Godziny pracy przedszkola: 7.00-17.00

Opis strony

redakcja: dyrektor przedszkola Beata Las - Opolska, tel/fax (046) 855 3044

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30210
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-12 14:51

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10

ul. Przedszkolna 1
96-300 Żyrardów

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 855 30 44

adres e-mail: mip10@zyrardow.pl

Godziny pracy przedszkola

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 56571
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-13 15:59

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl