Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Nazwa: Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10
Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Przedszkolna 1
Tel./fax: +48 46 855 30 44
E-mail: mip10@zyrardow.pl
Strona domowa przedszkola https://mip10.pl 
Godziny pracy przedszkola: 7:00-16:30

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Przedszkolna 1. Można się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu +48 46 855 30 44 lub adres e-mail mip10@zyrardow.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Trusińska: kontakt telefoniczny +48 666 233 444 e-mail: joanna.trusinska@inbase.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowych;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa przedszkolaka w czasie pobytu w przedszkolu;
  4. Realizacji działań promocyjnych przedszkola;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor przedszkola Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 2012-08-15
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2008-06-26 15:16
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-02 12:55

Opis strony

redakcja: dyrektor przedszkola Beata Las - Opolska, tel/fax (046) 855 3044

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 130434
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 12:55:50