Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 31/2023

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2023r.

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2023-02-06 10:59
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-06 11:18

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

W powyższym załączniku znajdziecie Państwo informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających obecnie do naszego przedszkola składają w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 wyłącznie Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od 27.02.2023 do 6.03.2023 do godziny 16.00.

Ponieważ dane zawarte w Deklaracjach muszą zostać zamieszczone w elektronicznym systemie naboru, który zamknie sie o godzinie 16.00 prosimy o wcześniejsze złożenie Deklaracji. Druk Deklaracji zamieszczony jest na tej stronie, na stronie https://mip10.pl oraz będzie również dostępny do pobrania w formie papierowej w przedszkolu.

Bardzo prosimy Rodziców/prawnych opiekunów chcących zapisać dziecko do przedszkola o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 31/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Rekrutacja do przedszkola dla kandydatów ma formę elektronicznego systemu rekrutacji, który zostanie otwarty w dniu 7 marca 2023 r. o godzinie 9.00 a zamknie się w dniu 21 marca 2023 o godzinie 14.00.

Po zalogowaniu się i wypełnieniu Karty zgłoszenia Rodzic/prawny opiekun dostarcza do przedszkola 1-szego wyboru do dnia 21 marca br. do godziny 16.00 wydruk wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Po upływie terminu składania dokumentów, wskazanego w Zarządzeniu Nr 31/23, rekrutacja zostaje zamknięta.

Dokumenty rekrutacyjne zostaną podane do Państwa wiadomości w terminie późniejszym.

Kryteria wraz z liczbą punktów

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2022-02-21 13:28

Deklaracja kontynuacji na rok szkolny 2023_2024

Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określanym corocznie w Zarządzeniu Przydenta Miasta Żyrardowa.

Rekrutacja na każdy rok szkolny odbywa się według kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Żyrardowa w sprawie kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów zgodnie
z harmonogramem rekrutacji określonym: Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.

Rekrutacja na wolne miejsca w publicznych przedszkolach na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w terminie: 7 – 21 marca 2023 r.
z wykorzystaniem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.

Wszelkie informacje dotyczące zasad, terminów rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami, terminami i kryteriami rekrutacji.

Dokumenty do pobrania i złożenia w przedszkolu: (potwierdzanie zaznaczonych we wniosku kryteriów)

Wniosek:

 • Oświadczenie o wielodzietności,
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • Oświadczenie o zatrudnieniu,
 • Oświadczenie rodzeństwo,
 • Oświadczenie co najmniej dwoje dzieci w tym samym wieku,
 • Oświadczenie o braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.

Wniosek wraz z dokumentami będzie można pobrać od 7 marca 2023 r. od godziny 9.00 w systemie informatycznym pod adresemwww.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl, a także na stronie domowej przedszkola pod adresem https://mip10.pl z podstrony Rekrutacja. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria, po wydrukowaniu i podpisaniu przez obojga rodziców/prawnych opiekunów, przynosicie Państwo w wyznaczonym terminie rekrutacji do przedszkola I wyboru.

Brak złożenia Wniosku wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem kwalifikacji dziecka do przedszkola.

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2022-02-21 13:36
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-06 11:09

Wniosek i inne dokumenty rekrutacyjne potwierdzające spełnianie kryteriów

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2022-02-21 13:29
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 13:30

Potwierdzanie woli przez rodziców kandydatów na rok szkolny 2023/2024

Informacja dla Rodziców kandydatów do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informuję, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie w procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 opublikowane zostaną i podane do Państwa wiadomości w dniu 21.04.2023r. o godz. 12.00 w szatni przedszkola. 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Potwierdzić wolę można w następujący sposób:

 • w systemie naboru - elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – tylko rodzice, którzy podpisywali wniosek elektronicznie w systemie naboru,
 • osobiście poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia i złożenie w przedszkolu w podanym nizej terminie,
 • w przypadku przebywania rodziców w kwarantannie lub izolacji potwierdzenie woli proszę składać mailowo na adres: mip10@zyrardow.pl na druku przedszkola - plik edytowalny załączony niżej.

Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola można składać od dnia 21.04.2023 r. od godz. 12.00 do dnia 27.04.2023 r. do godziny 16.00.

W dniach 21-27.04.2023 r. potwierdzenie woli w przedszkolu możliwe jest wyłącznie w godzinach 10.00-14.00 po przyprowadzeniu i przed odbiorem naszych wychowanków przez rodziców.

Brak potwierdzenia woli w podanych wyżej terminach oznacza utratę miejsca dla dziecka w przedszkolu.

Dokument Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-04-23 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9721
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-06 11:18:41