Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Potwierdzanie woli przez rodziców kandydatów na rok szkolny 2021_2022

Informacja dla Rodziców kandydatów do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie informuję, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 opublikowane zostaną i podane do Państwa wiadomości w dniu 26.04.2021r. o godz. 12.00 na szybie przy wejściu głównym do budynku przedszkola. Zgodnie z obowiązującym procedurami bezpieczeństwa sanitarnego rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren budynku przedszkola.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.
Potwierdzić wolę można w następujący sposób:

 1. w systemie naboru - elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego – tylko rodzice, którzy podpisywali     wniosek elektronicznie w systemie naboru,
 2. osobiście poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia i złożenie w przedszkolu w podanym nizej terminie,
 3. .w przypadku przebywania rodziców w kwarantannie lub izolacji potwierdzenie woli proszę składać mailowo na adres: mip10@zyrardow.pl na druku przedszkola - plik edytowalny załączony niżej.

Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola można składać od dnia 26.04.2021r. od godz. 12.00 do dnia 30.04.2021r. do godziny 16.00.
W dniach 26 - 29.04.2021r. potwierdzenie woli w przedszkolu możliwe jest wyłącznie w godzinach 9.00-14.30 po przyprowadzeniu i przed odbiorem naszych wychowanków przez rodziców.
Brak potwierdzenia woli w podanych wyżej terminach oznacza utratę miejsca dla dziecka w przedszkolu                               

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-04-23 13:58
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 14:03

Dokument Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-04-23 13:59

Zasady rekrutacji na rok 2021_2022 oraz dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie
z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określanym corocznie w Zarządzeniu Przydenta Miasta Żyrardowa. 
Rekrutacja na każdy rok szkolny odbywa się według kryteriów określonych w:
Uchwale Rady Miasta Żyrardowaw sprawie przyjęcia kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym:
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.
Szczegółowe informacje na temat zasad postępowania rekrutacyjnego są zamieszczone  w plikach poniżej.

Rekrutacja na wolne miejsca w publicznych przedszkolach na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w terminie: 9 – 22 marca 2021 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.
Wszelkie informacje dotyczące zasad, terminów rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.zyrardow.pl/rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-na-rok-szkolny-2021-2022 .

Prosimy o zapoznanie się z zasadami, terminami i kryteriami rekrutacji: https://www.zyrardow.pl/wp-content/uploads/2_Zasady_rekrutacji_do-przedszkoli_2021.pdf 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek: https://www.zyrardow.pl/wp-content/uploads/10_Wniosek_o_przyjecie_kandydata.pdf
 2. Oświadczenie o wielodzietności: https://www.zyrardow.pl/wp-content/uploads/4_Oswiadczenie_wielodzietnosc.pdf
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka: https://www.zyrardow.pl/wp-content/uploads/5_Oswiadczenie_samotne_wychowywanie.pdf
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu: https://www.zyrardow.pl/wp-content/uploads/7_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu.pdf
 5. Oświadczenie rodzeństwo: https://www.zyrardow.pl/wp-content/uploads/8_Oswiadczenie_rodzenstwo.pdf
 6. Oświadczenie co najmniej dwoje dzieci w tym samym wieku: https://www.zyrardow.pl/wp-content/uploads/9_Oswiadczenie_zgloszenie_co_najmniej_dwojga_dzieci.pdf  Wniosek wraz z dokumentami będzie można również pobrać od 9 marca 2021 r. w systemie informatycznym pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria, po wydrukowaniu i podpisaniu przez obojga rodziców/prawnych opiekunów, przynosicie Państwo w wyznaczonym terminie rekrutacji do przedszkola I wyboru.

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-02-22 14:54
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-22 15:07

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021_2022

W poniższym załączniku znajdziecie Państwo informacje dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021_2022.
Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających obecnie do naszego przedszkola składają w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 wyłącznie Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od 1.03.2021 do 8.03.2021 do godziny 16.00.
Ponieważ dane zawarte w Deklaracjach muszą zostać zamieszczone w elektronicznym systemie naboru, który zamknie sie o godzinie 16.01 prosimy o wcześniejsze złożenie Deklaracji. Druk Deklaracji zostanie zamieszczony na tej stronie, bedzie również dostępny do pobrania w formie papierowej w przedszkolu od dnia 29.02.2021r.
Rodzice dzieci, które od 1 września 2021r. rozpoczną obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne, a kórzy chcą zapisać dziecko do zerówki szkolnej przy szkole podstawowej, proszeni są o nieskładanie Deklaracji Kontynuacji w przedszkolu.

Bardzo prosimy Rodziców/prawnych opiekunów chcących zapisać dziecko do przedszkola o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 13/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa.
Rekrutacja do przedszkola dla kandydatów ma formę elektronicznego systemu rekrutacji, który zostanie otwarty w dniu 9 marca 2021 r. o godzinie 9.00.
Po zalogowaniu się i wypełnieniu Karty zgłoszenia Rodzic/prawny opiekun dostarcza do przedszkola 1-szego wyboru do dnia 22 marca br. do godziny 16.00 wydruk wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
Po upływie terminu składania dokumentów, wskazanego w Zarządzeniu Nr 13/21, rekrutacja zostaje zamknięta.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną podane do Państwa wiadomości w terminie późniejszym.

 

Deklaracja kontynuacji na rok szkolny 2021_2022

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-02-11 12:13

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 13/2021

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4596
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-23 14:03:25