Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 1. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów.
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 4. Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz.1327) i akty wykonawcze do tej ustawy.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 i 1378) i akty wykonawcze do tej ustawy.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r.,poz. 713 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 868 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1843 ze zm)
 • Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320)
 • Statut Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las -Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2015-09-11 00:31
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3408
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-06 10:58:24