Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 (REGON:75002074300000)
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 (roczne) Status: wykonanie w trakcie opracowywania
Edycja danych nagłówkowychPodglądWydrukWróć do wyboru sprawozdania
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10
Przedszkolna 1
Żyrardów
96-300 Żyrardów tel. 468553044
Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej
okres sprawozdawczy:
rok 2018
Adresat:
Gmina Miasto Żyrardów
ul. Plac Jana Pawła II 1
96-300 Żyrardów
Numer identyfikacyjny REGON

75002074300000
Nazwa województwa
WOJ. MAZOWIECKIE
SYMBOLE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku
Powiat żyrardowski
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
Nazwa gminy / związku
Żyrardów
14 38 01 1
Klasyfikacja budżetowa Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
ogółem w tym wymagalne:
dział rozdział paragraf powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
801 80104 3020 390,00
801 80104 4010 413 083,00 412 112,49 412 112,49 3 886,18
801 80104 4040 21 079,00 21 078,22 21 078,22 41 887,53
801 80104 4110 72 065,00 69 549,79 69 549,79 7 645,21
801 80104 4120 7 257,00 7 062,78 7 062,78 1 534,42
801 80104 4210 23 610,00 23 535,64 23 535,64
801 80104 4220 74 640,00 62 793,56 62 793,56
801 80104 4240 1 152,00 1 151,90 1 151,90
801 80104 4260 57 720,00 52 292,82 52 292,82 186,19
801 80104 4270 14 100,00 13 696,00 13 696,00
801 80104 4280 1 620,00 1 618,00 1 618,00
801 80104 4300 20 810,00 20 045,24 20 045,24 467,86
801 80104 4360 2 608,00 2 555,61 2 555,61
801 80104 4410 0,00
801 80104 4430 3 341,00 3 340,06 3 340,06
801 80104 4440 20 140,00 20 140,00 20 140,00
801 80104 6060 0,00
801 80104 733 615,00 710 972,11 710 972,11 55 607,39 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80146 4210 676,00 649,02 649,02
801 80146 4300 4 000,00 500,00 500,00
801 80146 4410 0,00
801 80146 4700 3 300,00 2 853,08 2 853,08
801 80146 7 976,00 4 002,10 4 002,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4010 376 883,00 376 883,00 376 883,00 2 824,17
801 80149 4040 41 846,00 41 207,16 41 207,16 17 235,78
801 80149 4110 70 330,00 69 801,18 69 801,18 3 225,86
801 80149 4120 8 260,00 7 425,97 7 425,97 397,89
801 80149 4240 30 590,00 30 588,26 30 588,26
801 80149 4300 0,00
801 80149 4440 22 770,00 22 770,00 22 770,00
801 80149 550 679,00 548 675,57 548 675,57 23 683,70 0,00 0,00 0,00 0,00