Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 (REGON:75002074300000)
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 (roczne) Status: wykonanie w trakcie opracowywania
Edycja danych nagłówkowychPodglądWydrukWróć do wyboru sprawozdania
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10
Przedszkolna 1
Żyrardów
96-300 Żyrardów tel. 468553044
Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej
okres sprawozdawczy:
rok 2017
Adresat:
Gmina Miasto Żyrardów
ul. Plac Jana Pawła II 1
96-300 Żyrardów
Numer identyfikacyjny REGON

75002074300000
Nazwa województwa
WOJ. MAZOWIECKIE
SYMBOLE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku
Powiat żyrardowski
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
Nazwa gminy / związku
Żyrardów
14 38 01 1
Klasyfikacja budżetowa Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
ogółem w tym wymagalne:
dział rozdział paragraf powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
801 80104 3020 333,00
801 80104 4010 259 957,00 258 037,63 258 037,63 1 487,53
801 80104 4040 18 038,00 18 037,12 18 037,12 21 078,22
801 80104 4110 48 520,00 46 130,07 46 130,07 7 062,16
801 80104 4120 6 170,00 5 892,36 5 892,36 459,08
801 80104 4210 13 150,00 12 930,44 12 930,44
801 80104 4220 78 910,00 74 356,11 74 356,11
801 80104 4240 1 650,00 1 646,46 1 646,46
801 80104 4260 60 000,00 55 935,32 55 935,32 822,11
801 80104 4270 20 100,00 16 274,11 16 274,11
801 80104 4280 2 140,00 2 050,00 2 050,00
801 80104 4300 17 090,00 11 577,09 11 577,09 438,83
801 80104 4360 2 070,00 2 065,65 2 065,65 18,45
801 80104 4410 150,00
801 80104 4430 3 432,00 3 431,29 3 431,29
801 80104 4440 17 874,00 17 874,00 17 874,00
801 80104 4700 600,00 600,00 600,00
801 80104 6060 12 000,00 11 996,19 11 996,19
801 80104 562 184,00 538 833,84 538 833,84 31 366,38 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80120 4240 0,00
801 80120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80146 4210 100,00 100,00 100,00
801 80146 4300 0,00
801 80146 4410 0,00
801 80146 4700 2 583,00 1 892,00 1 892,00
801 80146 2 683,00 1 992,00 1 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4010 488 009,00 477 560,15 477 560,15 3 582,85
801 80149 4040 37 410,00 37 402,06 37 402,06 40 805,11
801 80149 4110 88 893,00 86 146,28 86 146,28 7 303,66
801 80149 4120 12 811,00 12 392,02 12 392,02 859,93
801 80149 4240 16 400,00 16 399,27 16 399,27
801 80149 4300 0,00
801 80149 4440 23 826,00 23 826,00 23 826,00
801 80149 6060 0,00
801 80149 667 349,00 653 725,78 653 725,78 52 551,55 0,00 0,00 0,00 0,00