Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 (REGON:75002074300000)
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 (roczne) Status: wykonanie w trakcie opracowywania
Edycja danych nagłówkowychPodglądWydrukWróć do wyboru sprawozdania
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10
Przedszkolna 1
Żyrardów
96-300 Żyrardów tel. 468553044
Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej
okres sprawozdawczy:
rok 2016
Adresat:
Gmina Miasto Żyrardów
ul. Plac Jana Pawła II 1
96-300 Żyrardów
Numer identyfikacyjny REGON

75002074300000
Nazwa województwa
WOJ. MAZOWIECKIE
SYMBOLE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku
Powiat żyrardowski
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
Nazwa gminy / związku
Żyrardów
14 38 01 1
Klasyfikacja budżetowa Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
ogółem w tym wymagalne:
dział rozdział paragraf powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
801 80104 3020 1 915,00 1 664,00 1 664,00
801 80104 4010 255 382,00 254 910,26 254 910,26 3 644,37
801 80104 4040 17 185,00 17 184,08 17 184,08 18 037,12
801 80104 4110 45 310,00 41 333,71 41 333,71 6 334,33
801 80104 4120 5 140,00 4 883,42 4 883,42 336,00
801 80104 4210 12 360,00 12 326,64 12 326,64
801 80104 4220 92 988,00 67 123,44 67 123,44
801 80104 4240 4 400,00 3 827,24 3 827,24
801 80104 4260 67 800,00 56 344,92 56 344,92 809,29
801 80104 4270 2 660,00 2 569,97 2 569,97
801 80104 4280 1 380,00 1 380,00 1 380,00
801 80104 4300 14 750,00 14 384,00 14 384,00
801 80104 4360 2 050,00 1 798,56 1 798,56
801 80104 4410 150,00 103,00 103,00
801 80104 4430 3 000,00 2 851,60 2 851,60
801 80104 4440 13 165,00 13 165,00 13 165,00
801 80104 6060 0,00
801 80104 539 635,00 495 849,84 495 849,84 29 161,11 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80146 4210 0,00
801 80146 4300 700,00 700,00 700,00
801 80146 4410 0,00
801 80146 4700 1 311,00 934,20 934,20
801 80146 2 011,00 1 634,20 1 634,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80149 4010 438 480,00 438 258,38 438 258,38 8 073,78
801 80149 4040 34 491,00 34 490,29 34 490,29 37 402,06
801 80149 4110 80 757,00 80 244,29 80 244,29 8 469,52
801 80149 4120 10 093,00 9 976,78 9 976,78 966,50
801 80149 4210 0,00
801 80149 4240 19 600,00 19 600,00 19 600,00
801 80149 4260 0,00
801 80149 4270 0,00
801 80149 4300 0,00
801 80149 4440 21 906,00 21 906,00 21 906,00
801 80149 6060 0,00
801 80149 605 327,00 604 475,74 604 475,74 54 911,86 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85415 3260 0,00
854 85415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 85446 4300 0,00
854 85446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00