Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

     

 1. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 z siedzibą przy ulicy Przedszkolnej 1 w    Żyrardowie, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Przedszkolem kieruje Dyrektor przedszkola. W roku szkolnym 2020_2021 dyrektor przyjmuje interesantów za pośrednictwem poczty elektronicznej mip10@zyrardow.pl oraz oprzez kontakt telefoniczny.
 3. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 7.00 – 16.45.
 4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Żyrardów.
 5. Przedszkole jest jednostką organizacyjną finansowaną przez Miasto Żyrardów.
 6. Nadzór pedagogiczny sprawuje  Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 7. Przedszkole prowadzi działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne dla dzieciod 3 do 6 lat; dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 8. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektując obowiązujące w tym względzie przepisy.
 9. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 10. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju.
 11. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 12. Przedszkole działa w oparciu o zasady praworządności, racjonalnego gospodarowania mieniem, kontroli wewnetrznej, poziału zadań pomiędzy prawcownikami, wzajemnego współdziałania.
 13.  Pracownicy przedszkola podczas wykonywania obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania którego są zobowiązani.
 14. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji oraz wzajemnych konsultacji.
 15. Czas pracy przedszkola w ciągu roku wynosi 10 miesięcy z zachowaniem  przerwy letniej trwającej 2 miesiące, podczas której rodzice (prawni  opiekunowie) zapewniają opiekę dziecku we własnym zakresie.
 16. Termin przerwy letniej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora  przedszkola.
 17. W czasie przerwy letniej funkcjonują przedszkola dyżurujące, których wykaz podany jest do wiadomości rodziców.
 18. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi od 45 - 60.
 19. W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały integracyjne.
 20. Każdy oddział przedszkolny dyrektor powierza opiece nauczyciela wychowania przedszkolnego (lub 2 nauczycielom) oraz nauczycielowi współorganizującemu kształcenie specjalne.
 21. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 - 20, w tym od 3 - 5 dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 2012-08-15
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2008-06-26 17:29
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 11:27

« wstecz

Opis strony

redakcja: dyrektor przedszkola Beata Las - Opolska, tel/fax (046) 855 3044

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6172
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-06 11:28:15