Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Informacje dla rodziców chcących dobrowolnie ubezpieczyć dziecko NNW

Szanowni Państwo.

Przekazuję Państwu informacje na temat dobrowolnego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków otrzymane od Brokera Ubezpieczeniowego Pani Grażyny Zielińskiej, Nr. zezwolenia PUNU 1053/01, Mazowiecka Kancelaria Brokerska, Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym konieczne będzie ponowne wypełnienie Deklaracji przez rodziców ze wskazaniem wysokości składki rocznej w odpowiedniej rubryce - przez wstawienie w niej znaku X. Składka roczna za ubezpieczenie musi być dokonana przez rodziców najpóźniej do dnia 15.10.2023r. na rachunek depozytowy CUW. 73 1020 1026 0000 1102 0285 8546. Prosimy o wpłacanie na konto sumy zaznaczonej przez Państwa w rubryce w Deklaracji - nie mniej i nie więcej tylko zaznaczoną roczną wysokość składki.

W tytule przelewu należy wpisać dane dziecka tj: imię i nazwisko oraz nazwę przedszkola a także grupę np. 4 latki.

Na podstawie płatności będą tworzone w CUW listy zbiorcze dla każdej grupy, które trafią do przedszkola w celu ich ostatecznej weryfikacji".

Do przedszkola, po dokonaniu opłaty na wskazne wyżej konto CUW Żyrardów, przynosicie Państwo wypełnioną Deklarację (1 egzemplarz) - podpisaną przez oboje rodziców/prawnych opiekunów zamierzających skorzystać z tej opcji ubezpieczenia dziecka. Deklaracje pozstają w przedszkolu.

Niezbędne dokumenty do zapoznania się lub pobrania przez rodziców/prawnych opiekunów zainteresowanych ubezpieczeniem dziecka:

  1. Informacja administratora danych osobowych ( dokument poniżej, do wglądu lub pobrania przez rodzica/prawnego opiekuna na terenie przedszkola),
  2. OWU ( dokument poniżej, do wglądu dla rodziców także na terenie przedszkola),
  3. Zakres ubezpieczenia NNW – szczegółowy ( dokument poniżej, do wglądu dla rodziców także na terenie przedszkola) proszę zapoznać się z informacjami w rodziale "Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń oraz suma ubezpieczenia" str. 7 dokumentu,
  4. Deklaracja przystąpienia ( dla każdego rodzica, który chce skorzystać z ubezpieczenia na terenie przedszkola - do pobrania również w przedszkolu i na stronie domowej przedszkola. W Dekaracji wybieracie Państwo wysokość rocznej jednorazowej rocznej składki na NNW poprzez wstawienie znaku X w wybranej rubryce.

W razie pytań lub wątpliwości kontakt:

Mazowiecka Kancelaria Brokerska, Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów

Kontakt telefoniczny:

  • tel. +48 46 855 56 25 wew. 201
  • tel. +48 46 816 09 05 wew. 201
  • tel. +48 46 816 09 06 wew. 201

Dokumenty dla rodziców związane z ubezpieczeniem zbiorowym dziecka

Metryka

  • opublikował: Beata Las – Opolska
    data publikacji: 2021-08-23 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2725
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-12 13:39:04