Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Szanowni Państwo.

S

Czas pracy przedszkola i pobytu dziecka 7.00 do godziny 16.30

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8.25 - o 8.30 rozpoczynamy śnadanie.

Odbiór dzieci:

  1. odbiór dzieci po obiedzie w godzinach 13.15 - 13.30,
  2. odbiór dzieci po podwieczorku w godzinach 14.45 -16.30.

Dokumenty do pobrania i złożenia przez rodziców najpóźniej do 3 września br.:

  1. Oświadczenia związane z Procedurą Bezpieczeństwa, w tym zgoda na pomiar temperatury i aktualizacja szybkiego kontaktu z przedszkolem - złożenie dokumentu obowiązkowe,
  2. Upoważnienie do dobioru dziecka oraz Klauzla informacyjna dla osób odbierających.
  3. Oświadczenie dotyczące zgody na sprawdzanie czystości włosów dziecka

Organizacja zajęć z religii - organizowanej dla grupy 6 latków

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. Dz. U. z 2020.poz. 983 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.

Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.

Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej).

Dokument do pobrania:
Oświadczenie woli rodziców dzieci sześcioletnich z grupy "0", którzy chcą, aby dla ich dziecka zorganizować na terenie przedszkola zajęcia religii.

Nauczyciele wychowawcy przesłali Państwu mailowo informacje dotyczące Wyprawki przedszkolnej dziecka. Ponowne podanie wyprawki nastąpi podczas zebrań grupowych z rodzicami planowanych w ciągu pierwszych 5 dni roboczych września.

Organizacja czasu pracy oddziałów przedszkoolnych:

Przedszkole rozpoczyna pracę o godzinie 7.00:

od 7.00 do 8.00 grupa zbiorcza w sali 5 latków

od 8.00 dzieci są odbierane przez nauczycieli innych grup

O godzinie 16.30 przedszkole zostaje zamknięte.

Kontakty nauczycieli z rodzicami:

Kontakt telefoniczny - tel. +48 46 855 30 44 z wyłączeniem czasu zajęć dydaktycznych od godziny 9.00 do 10.00 oraz wyjść na plac zabaw i spacery.

Godziny dostępności nauczycieli  - nauczyciele wychowawcy podadzą Państwu na zebraniu wrześniowym.

Maile do nauczycieli: nauczyciele wychowawcy podadzą Państwu na zebraniu wrześniowym.

Zebrania grupowe - terminy ustalone z nauczycielem wychowawcą.

Pismo rodzica/do rodzica

Rozmowy indywidualne na terenie przedszkola na życzenie nauczyciela lub rodzica.

W sytuacjach pilnych (np. choroba dziecka) kontakt telefoniczny nauczyciela z rodzicem na wskazane przez rodziców numery telefonów komórkowych.

Ważne: Zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie kontaktujemy się z rodzicami w sprawach służbowych poprzez FB,  Messenger i prywatne telefony nauczycieli. Więcej na ten temat przekażą wychowawcy podczas zebrania wrześniowego.

Dokumenty do pobrania przez rodziców

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2517
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-12 13:35:45