Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Szanowni Państwo.

Stan na 23.08.2021 r.

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy stacjonarnie w warunkach pandemii oraz zgodnie z Wytycznymi GIS z dnia  19 listopada  2020r., oraz wydanymi na ich podstawie Procedrami Bezpieczeństwa, dotyczącymi m.in.: przyprowadzania i odbioru dziecka, środków ochrony indywidualnej rodziców (maseczka), dezynfekcji rąk, przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka przez zdrowego rodzica/prawnego opiekuna, środków ochrony indywidualnej pracowników (maseczka, fartuch ochronny), dystansu społęcznego, organizacji pobytu dzieci w przedszkolu itd..

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

Istotną zmianą jest:

 1. skrócenie czasu pracy przedszkola i pobytu dziecka do godziny 16.30 od 1.09.2021 r.,
 2. do szatni przedszkola wchodzą wyłącznie rodzice/prawn opiekunowie dzieci 3 letnich - dziecko jest przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez 1 osobę,
 3. w szatni przedszkola mogą przebywać jednocześnie 3 osoby dorosłe w maseczkach, po uprzedniej dezynfecji rąk z zachowaniem dystansu 1,5 metra od siebie,
 4. dzieci starsze wchodzą do szatni same po pomiarze temperatury ciała,
 5. nie przynosicie Państwo do przedszkola kocyków i poduszek lub śpiworów (nie ma relaksacji na antresoli),
 6. dzieci nie przynoszą z domu żadnych zabawek, telefonów, słodyczy, napojów itd.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8.25 - o 8.30 rozpoczynamy śnadanie.

Odbiór dzieci:

 1. odbiór dzieci po obiedzie w godzinach 13.00-13.15,
 2. odbiór dzieci po podwieczorku w godzinach 14.40-16.30.

Dokumenty do pobrania i złożenia przez rodziców najpóźniej do 3 września br.:

 1. Oświadczenia związane z Procedurą Bezpieczeństwa, w tym zgoda na pomiar temperatury i aktualizacja szybkiego kontaktu z przedszkolem - złożenie dokumentu obowiązkowe,
 2. Upoważnienie do dobioru dziecka oraz Klauzla informacyjna dla osób osbierających.

Organizacja zajęć z religii dla dzieci z grupy "0"

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. Dz. U. z 2020.poz. 983 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.

Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.

Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej).

Dokument do pobrania:
Oświadczenie woli rodziców dzieci sześcioletnich z grupy "0", którzy chcą, aby dla ich dziecka zorganizować na terenie przedszkola zajęcia religii.

Dokument "Procedury Bezpieczeństwa (...) znajdziecie Państwo poniżej w zakładce Dokumenty...

Nauczyciele wychowawcy przesłali Państwu mailowo informacje dotyczące Wyprawki przedszkolnej dziecka. Ponowne podanie wyprawki nastąpi podczas zebrań grupowych z rodzicami planowanych w ciągu pierwszych 5 dni roboczych września.

Organizacja czasu pracy oddziałów przedszkoolnych:

Przedszkole rozpoczyna pracę o godzinie 7.00:

 • grupa 3 latków w godzinach 7.00-16.30 tzw. grupa zbiorcza tj. do godziny 8.00 oraz od godziny 15.30 dla wszystkich dzieci przebywających w przedszkolu,
 • grupa 5 latków w godzinach 8.00-15.30,
 • grupa 6 latków w godzinach 8.15-15.15.

O godzinie 16.30 przedszkole zostaje zamknięte.

Kontakty nauczycieli z rodzicami:

Kontakt telefoniczny - tel. +48 46 855 30 44 z wyłączeniem czasu zajęć dydaktycznych od godziny 9.00 do 10.00 oraz wyjść na plac zabaw i spacery.

Dzień otwarty raz w miesiącu - nauczyciele wychowawcy podadzą Państwu na zebraniu wrześniowym.

Maile do nauczycieli: nauczyciele wychowawcy podadzą Państwu na zebraniu wrześniowym.

Zebrania grupowe - terminy ustalone z nauczycielem wychowawcą.

Pismo do rodzica

Rozmowy indywidualne na terenie przedszkola na życzenie nauczyciela lub rodzica.

W sytuacjach pilnych (np. choroba dziecka) kontakt telefoniczny nauczyciela z rodzicem na wskazane przez rodziców numery telefonów komórkowych.

Ważne: Zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie kontaktujemy się z rodzicami w sprawach służbowych poprzez FB,  Messenger i prywatne telefony nauczycieli. Więcej na ten temat przekażą wychowawcy podczas zebrania wrześniowego.

Dokumenty do pobrania przez rodziców

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2264
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-09 11:09:23