Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.zyrardow.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Szanowni Państwo
Stan na 23.08.2021r.
Rok szkolny 2021_2022 rozpoczynamy stacjonarnie
w warunkach pandemii oraz  zgodnie z Wytycznymi GIS z dnia  19 listopada  2020r.,  oraz wydanymi na ich podstawie Procedrami Bezpieczeństwa, dotyczącymi m.in.: przyprowadzania i odbioru dziecka, środków ochrony indywidualnej rodziców (maseczka), dezynfekcji rąk, przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka przez zdrowego rodzica/prawnego opiekuna, środków ochrony indywidualnej pracowników (maseczka, fartuch ochronny), dystansu społęcznego, organizacji pobytu dzieci w przedszkolu itd..

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

Istotną zmianą jest:
1. skrócenie czasu pracy przedszkola i pobytu dziecka do godziny 16.30 od 1.09.2021r.

2. do szatni przedszkola wchodzą wyłącznie rodzice/prawn opiekunowie dzieci 3 letnich - dziecko jest przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez 1 osobę 
3. w szatni przedszkola mogą przebywać jednocześnie 3 osoby dorosłe w maseczkach, po uprzedniej dezynfecji rąk z zachowaniem dystansu 1,5 metra od siebie
4. dzieci starsze wchodzą do szatni same po pomiarze temperatury ciała 
5. nie przynosicie Państwo do przedszkola kocyków i poduszek lub śpiworów (nie ma relaksacji na antresoli)
6. dzieci nie przynoszą z domu żadnych zabawek, telefonów, słodyczy, napojów itd.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8.25 - o 8.30 rozpoczynamy śnadanie.

Odbiór dzieci:
1. odbiór dzieci po obiedzie 13.00 - 13.15
2. odbiór dzieci po podwieczorku 14.40 - 16.30

Dokumenty do pobrania i złożenia przez rodziców najpóźniej do 3 września br.:
1. Oświadczenia związane z Procedurą Bezpieczeństwa, w tym zgoda na omiar temperatury i aktualizacja szybkiego ntaktu z przedszkolem - zlożenie dokumentu obowiązkowe
2. Upoważnienie do dobioru dziecka oraz Klauzla informacyjna dla osób osbierających

Organizacja zajęć z religii dla dzieci z grupy "0"

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. Dz. U. z 2020.poz. 983
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.
Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.
Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej).
Dokument do pobrania:
Oświadczenie woli rodziców dzieci sześcioletnich z grupy "0", którzy chcą, aby dla ich dziecka zorganizować na terenie przedszkola  zajęcia religii

Dokument "Procedury Bezpieczeństwa (...) znajdziecie Państwo poniżej w zakładce Dokumenty ...

Nauczyciele wychowawcy przesłali Państwu mailowo informacje dotyczące Wyprawki przedszkolnej dziecka. Ponowne podanie wyprawki nastąpi podczas zebrań grupowych z rodzicami planowanych w ciągu pierwszych 5 dni roboczych września.

Organizacja czasu pracy oddziałów przedszkoolnych:

Przedszkole rozpoczyna pracę o godzinie 7.00
grupa 3 latków 7.00 - 16.30 tzw. grupa zbiorcza tj. do godziny 8.00 oraz od godziny 15.30 dla wszystkich dzieci przebywających w przedszkolu
grupa 5 latków 8.00 - 15.30
grupa 6 latków 8.15 - 15.15
O godzinie 16.30 przedszkole zostaje zamknięte.


Kontakty nauczycieli z rodzicami:
Kontakt telefoniczny 46 855 30 44 z wyłączeniem czasu zajęć dydaktycznych od godziny 9.00 do 10.00 oraz wyjść na plac zabaw i spacery.
Dzień otwarty raz w miesiącu - nauczyciele wychowawcy podadzą Państwu na zebraniu wrześniowym.
Maile do nauczycieli: nauczyciele wychowawcy podadzą Państwu na zebraniu wrześniowym.
Zebrania grupowe - terminy ustalone z nauczycielem wychowawcą.
Pismo do rodzica
Rozmowy indywidualne na terenie przedszkola na życzenie nauczyciela lub rodzica.
W sytuacjach pilnych (np. choroba dziecka) kontakt telefoniczny nauczyciela z rodzicem na wskazane przez rodziców numery telefonów komórkowych.
Ważne:
Zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie kontaktujemy się z rodzicami w sprawach służbowych poprzez FB,  Messenger i prywatne telefony nauczycieli.
Więcej na ten temat przekażą wychiwawcy podczas zebrania wrześniowego.

 

Dokumenty do pobrania przez rodziców

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 305
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-09 11:09:23