Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Dokumenty zostaną podane do Państwa wiadomości w terminie póź niejszym.
Dokumenty należy pobrać, wypełnić i podpisać (podpisy obojga z rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko) i złozyć w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10  komplecie w podanych do Państwa wiadomości terminach tj.:

  1. dzieci z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10: składają dokumenty w terminie od ...... do ....  do godziny 14:00;
  2. dzieci z innego przedszkola (wybór innego przedszkola zgodnie z ustaleniami z organem prowadzącym) składają dokumenty w terminie od ... do.... w godzinach 10.00 - 14:00;
  3. Do dnia 10 czerwca należy uiścić opłaty za wyżywienie - na podstawie deklarowanych dni pobytu dziecka w Karcie zgłoszenia pomnożonych przez stawkę żywieniową dzienną 13 złotych. Uiszczenie opłaty jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka na dyżur. Brak opłaty powoduje automatyczną utratę miejsca.

Po upływie wskazanych wyżej terminów kwalifikacja dzieci na dyżur zostaje zakończona.

Spełnienie w/w warunków nie jest gwarancją przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny. Dzieci spełniające warunki, które nie zostaną przyjęte na dyżur do naszego przedszkola ze względu na brak miejsc organizacyjnych, będą mogły skorzystać z usług innego, wskazanego do dyżuru, przedszkola dyżurującego w miesiącu sierpniu br., pod warunkiem posiadania przez to przedszkole wolnych miejsc.

Metryka

  • opublikował: Beata Las – Opolska
    data publikacji: 2021-05-17 14:48
  • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
    ostatnia modyfikacja: 2023-01-05 12:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4851
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-05 12:18:31