Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.zyrardow.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Załączniki do Regulaminu ZFSS do pobrania

W związku z pandemią i zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich uprzejmie proszę uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu Socjalnego pracowników, emerytow i rencistów Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 o pobranie zamieszczonych niżej załączników Regulaminu ZFŚS.
Załączniki należy wypełnić zgodnie z Objaśnieniami, podpisać i przesłać do przedszkola za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020r. - liczy się data wpływu. Dokumenty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
W wyjątkowych sytuacjach (dotyczy wyłącznie emerytów i rencistów nie posiadająch internetu i drukarki) druki wydawane będą w przedszkolu od wtorku 20.04. do czwartku 22.04. 2020r. w godzinach 10.00 - 13.00 w głównych drzwiach wejściowych przedszkola.
Prosimy Państwa o:
1. pobieranie druków wyłącznie w drzwiach głównych przedszkola,
2. nie gromadzenie się,
3. używanie masek ochronnych i rękawiczek ochronnych,
4. zachowanie bezpiecznej odległości,
5. opuszczenie budynku przedszkola natychmiast po pobraniu dokumentów.
Zakazuje się wypełniania dokumentów na terenie budynku przedszkola.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy dostarczenie dokumentów do przedszkola, umieszczonych w zamkniętej i podpisanej imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy kopercie.
WAŻNE!!
Uprawnieni emeryci i renciści pobierają, wypełniają, podpisują i dostarczają do dnia 30.04.2020r. załączniki: Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 10, Nr 11.
Uprawnieni pracownicy pobierają, wypełniaja, podpisują i dostarczają do dnia 30.04.2020r. załączniki Nr 2, Nr 4, Nr 10, Nr 11.
Proszę o zapoznanie się z Objaśnieniami i wypełnienie ww. załączników pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  Podkreślam, że uprawnieni do korzystania z ZFŚS przedszkola pracownicy, emeryci lub renciści,  posiadający rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem a mieszkający ze współmałżonkiem i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe wliczają dochód współmałżonka do dochodu rodziny, nawet jeśli ustanowili między sobą rozdzielność majątkową małżeńską. 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1286
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-17 22:40:15