Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Rejestry i archiwa

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie prowadzi i przechowuje dokumentację pedagogiczną, kadrową, kancelaryjną, finansową i księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedszkole prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa.

Szczegółową dokumantację prowadzą:

 • Dyrektor:
  • księga inwentarzowa środków trwałych,
  • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów trwałych,
  • księga inwentarzowa wyposażenia i przedmiotów nietrwałych,
  • księgozbiór,
  • ewidencja oprogramowania,
  • rejestr szkoleń BHP,
  • rejestr wypadków pracowników,
  • rejestr wypadków wychowanków,
  • ewidencja danych o pracownikach,
  • ewidencja dokumentacji archiwalnej,
  • rejestr uchwał,
  • rejestr zarządzeń dyrektora,
  • ewidencja dzieci,
  • księga protokołów Rad Pedagogicznych,
  • księga protokołów Rady Rodziców i zebrań z rodzicami,
 • intendent:
  • ewidencja kontrahentów,
  • ewidencja materiałowa i magazynowa,
  • ewidencja finansowo-księgowa,
  • ewidencja wyjść prywatnych i służbowych,
  • ewidencja czasu pracy,
  • ewidencja badań profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych,
  • ewidencja wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie ochronne,
  • ewidencja i rejestry HACCP,
 • nauczyciele:
  • dziennik zajęć lekcyjnych,
  • dzienniki zajęć dodatkowych,
  • miesięczne plany pracy,
  • miesięczne plany pracy kompensacyjnej,
  • indywidualne programy terapii,
  • obserwacje rozowju dziecka,
  • ewaluacje działań dydaktyczno-wychowawczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2008-07-03 15:52

Opis strony

redakcja: dyrektor przedszkola Beata Las - Opolska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5705
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-03 15:53:06