Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Projekt „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie” realizowany był w ramach poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Główny cel projektu to wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie w roku szkolnym 2016/2017. Realizacja rzeczowo-finansowa projektu zakończyła się 30 czerwca bieżącego roku.

Łączne nakłady w latach 2016-2017: 333.193,75 zł
Realizacja projektu wyniosła 100 %.

Wydatki poniesiono na:

 1. doskonalenie zawodowe nauczycieli: kursy i szkolenia specjalistyczne,
 2. dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnością.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli: kursy i szkolenia specjalistyczne

Cel: wzmocnienie umiejętności nauczycieli pracujących w MIP10 i nabycie dodatkowych kompetencji poprzez ich doskonalenie w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i rozpoznawania zaburzeń ogólnorozwojowych.

Wskaźnik realizacji celu: Liczba nauczycieli. Którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu projektu: minimum 10 nauczycieli. Wskaźnik został osiągnięty.

Kwota wydatku bezpośredniego 35 180,00 zł, w tym wkład własny Beneficjenta 11 600,00 zł.

W ramach zadania nauczyciele przedszkola uczestniczyliw następujących szkoleniach:

 1. Integracja sensoryczna wg Ayres Sensory Integration I stopnia - 4 nauczycieli
 2. Integracja sensoryczna – Zastosowanie zasad Integracji sensorycznej w praktyce pedagogicznej – 4 nauczycieli
 3. Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna I stopień – 3 nauczycieli
 4. Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień – 2 nauczycieli
 5. Terapia ręki I, II stopień – 9 nauczycieli
 6. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I st. – 3 nauczycieli
 7. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz I st. – 3 nauczycieli
 8. TUS – Trening umiejętności społecznych – 2 nauczycieli
 9. Zabawy z chustą animacyjną Klanzy – szkolenie indywidualne 2 nauczycieli
 10. Zabawy z chustą animacyjną Klanzy – warsztaty rady pedagogicznej – 8 nauczycieli
 11. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, rada szkoleniowa – warsztaty rady pedagogicznej 10 nauczycieli
 12. Arteterapia, rada szkoleniowa – warsztaty rady pedagogicznej – 10 nauczycieli
 13. „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy” – 2 nauczycieli
 14. Metoda Carole Sutton”, rada szkoleniowa – warsztaty rady pedagogicznej – 10 nauczycieli
 15. Bilateralna integracja – 1 nauczyciel

Dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnością

Cel: Wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym oraz wsparcie procesu edukacji w zakresie indywidualnego podejścia do dziecka poprzez prowadzenie wielospecjalistycznej terapii, dostosowanej do jego indywiduach potrzeb edukacyjnych.

W ramach realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny niezbędne do prowadzenia terapii specjalistycznych. Łączna kwota wydatku na zakup pomocy i sprzętu 56 335,00 złotych, w tym środki własne Beneficjenta 10 038,75 zł.

Wskaźnik realizacji celu: Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 15 dzieci. Wskaźnik został osiągnięty.

W ramach zdania prowadzono następujące zajęcia specjalistyczne:

 1. Terapia logopedyczna 340 godzin
 2. Terapia Integracji sensorycznej 144 godziny
 3. Dogoterapia 183 godziny
 4. Arteterapia 60 godzin
 5. Muzykoterapiia 100 godzin
 6. Ruch Rozwijający W. Sherborne, 60 godzin
 7. Grafomotoryka 176 godzin
 8. Terapia pedagogiczna rozwijanie słuchu fonematycznego i mowy 280 godzin
 9. Terapia psychologiczna 240 godzin

Łącznie zrealizowano z dziećmi 1583 godziny terapii, co w znacznym stopniu przełożyło się na zaspokojenie specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci, nabycie przez dzieci nowych umiejętności i kompetencji, zniwelowanie trudności rozwojowych oraz integrację z rówieśnikami.

W ramach realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny tj.:

 1. Pomoce do terapii specjalistycznej: testy KORP do diagnozy pedagogicznej z narzędziami, projektor ultra – krótkoogniskowy 2 szt., tablica interaktywna 78 cali 2 szt., program multimedialny Przedszkolak na start, program multimedialny JuniorEdu, cyfrowy korektor mowy, domek manipulacyjny, zestaw terapeutyczny, interaktywny dywan z pakietem ćwiczeń i gier ruchowych.
 2. Pomoce do terapii logopedycznej tj. logorymy, sygnalizator odpowiedzi, sześciany akustyczne, walce dźwiękowe, mema dźwiękowe, dmuchawki, refraktory policzków i warg, łapki wibracyjne, gryzaki wibracyjne, fleciki do nosa, loteryjki logopedyczne itp.
 3. Pomoce do terapii integracji sensorycznej tj.: baza z wałkami, równoważnia terapeutyczna, szarfy obciążeniowe, dyski dotykowe, dźwiękowe wieże, sensoryczne wałki, muzyczne piramidy, dźwiękowe woreczki, poduszki dotykowe, masażery, koc obciążeniowy, zapachowe buteleczki, pomoce sensoryczne dotykowe itp.
 4. Pomoce do muzykoterapii tj. janczary, guiro, wywoływacze burzy, marakasy, shakery, drumle, grające kule, kokiriko, dzwonki z przyciskiem, harmonijki, kołatki, bongosy, deszczowe kije, bębny bongo, płyty z muzyką relaksacyjną.
 5. Pomoce do terapii psychologicznej tj.: seria Nikitin, mema, lotto, memory, klocki sensoryczne, gry emocje, trener pamięci, układanki ekspresje itp.
 6. Pomoce do arteterapii tj.: zestawy papierów białych, kolorowych, do kolaży, dekoracyjnych, bibuły, zestawy kreatywne, brokaty, tektury, sizal, papier samoprzylepny, orgiami, kredki woskowe, kredki do szkła, żele, tempery, farby do twarzy i pędzle, pastele ilejne i szablony, ciasto plasto, stemple, filce, wyprawka plastyczna, masa papierowa, karty pracy do plasteliny, laboratorium kolorów, wałki fakturowe, kredki suchościeralne, kubeczki i ramki do ozdabiania, kleje, cekiny, gwiazdki itd.
 7. Pomoce do terapii pedagogicznej tj.: układanki, gry dydaktyczne typu Tastaro, kostki grafomotoryczne, układanki kreatywne, labirynty magnetyczne, buciki treningowe, wyszywanki, nakładanki, ruletki z fakturami, szlaczki sensoryczne, Marphun zestaw matematyczny, program multimedialny Alik już idę do szkoły, mema, litery do nawlekania, korale do nawlekania, karty laminowane liczby, litery z tkaniny, cyfry podłogowe, kostki matematyczne, mata Bee Bot i pszczółka Bee Bot itd.

Cele projektu zostały zrealizowane:

 1. Wyrównywanie, wynikających z niepełnosprawności bądź zaburzeń rozwojowych, deficytów poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom, Uczestnikom projektu, aktywny udział w wychowaniu przedszkolnym, zaspokajający ich specyficzne potrzeby rozwojowe.
 2. Proces edukacyjny w zakresie indywidualnego podejścia do dziecka poprzez prowadzenie wielospecjalistycznej terapii, dostosowanej do jego zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
 3. Wzmocnienie umiejętności nauczycieli pracujących w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 w Żyrardowie poprzez ich doskonalenie w zakresie aktywnych form i metod pracy
  z dzieckiem oraz rozpoznawania zaburzeń ogólnorozwojowych.
 4. Zminimalizowanie negatywnych zjawisk i dysproporcji wynikających m.in. z dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z deficytami rozwoju.

 

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2017-07-03 17:50
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-07 16:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5474
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-07 16:14:22