Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

 • Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze do projektu Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Miasto Żyrardów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych
z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie".

Celem projektu jest wspomaganie niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola
Nr 10 w Żyrardowie w roku szkolnym 2016/2017.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Działanie dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 do udziału
w projekcie. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

Grupa docelowa Projektu to 15 wychowanków uczęszczających do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10
w Żyrardowie wymagających specjalnej organizacji zajęć i realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, bez względu na płeć, spełniających poniższe kryteria:

 1. Zdiagnozowane specjalne potrzeby rozwojowe dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 2. Zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 3. Zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne dziecka potwierdzone opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nabór do projektu trwa od 27 sierpnia 2016 r. do 6 września 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne możecie Państwo pobrać ze strony: mip10.lap.pl zakładka Projekt RPO WM lub www.zyrardow.pl zakładka Oświata Projekt RPO WM 2016 - Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 oraz w biurze projektu w Miejskim Integracyyjnym Przedszkolu Nr 10.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

 • Beata Las-Opolska, tel. +48 46 855 30 44 oraz
 • Sylwia Matejek-Gnacińska, tel. +48 46 858 15 70.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 2016-08-27
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2016-08-27 11:50

Ogłoszenie o rekrutacji Uczestników do projektu

plik do pobrania Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5945
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-07 17:39:19