Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Zmiany w rozporządzeniu z dnia 26 marca 2021 r.

Szanowni Państwo.

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki wprowadzono zmiany, roszerzając katolog instytucji, w których zatrudnieni rodzice mogą wnioskować o organizację zajęć na terenie przedszkola. Zgodnie z art. 2 ustęp 4 rozporządzenia MEiN Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców:

 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 3. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 4. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 5. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 6. wykonują działania ratownicze,
 7. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 8. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych ( tj. placówki socjalizacyjne np. dom dziecka, placówki interwencyjne np. pogotowie opiekuńcze, placówki specjalistyczno-terapeutyczne, placówki typu rodzinnego np. rodzinne domy dziecka),
 11. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 12. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. u. z 2020 poz. 910 ze zm.) i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Warunkiem organizacji zajęć w przedszkolu od 29 marca 2021r. dla dziecka rodziców zspełniających ww. kryteria jest:

 1. poinformowanie wychowawcy o tym fakcie na grupie Messenger lub telefonicznie w dniu 28 marca 2021r. do godz. 16:00 (niedziela),
 2. złożenie w przedszkolu Wniosku o zorganizowanie zajęć dla dziecka w poniedziałek 29 marca br. w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Wniosek do pobrania znajduje się niżej.
  W sytuacji organizacji zajęć stacjonarnych dla dzieci rodziców zatrudnionych w ww. jednostkach nieaktualne będą informacje podane do Państwa wiadomości w dniu wczorajszym dotyczące pracy zdalnej oraz godzin kontaktów z nauczycielami.

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2021-03-28 03:33
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-28 03:57

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-03-28 03:34 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2021-03-28 03:35 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2021-03-28 03:36 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2021-03-28 03:54 przez Beata Las – Opolska
 • zmieniono 2021-03-28 03:57 przez Beata Las – Opolska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 13:43:07