Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Zasady zgłaszania przez rodziców/prawnych opiekunów konieczności objęcia dziecka opieką przedszkola

W pierwszej kolejności z opieki przedszkola mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Warunki, które muszą zostać spełnione przed przyjęciem dziecka na pobyt i opiekę przedszkolną regulują zapisy Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa podane do Państwa wiadomości, Rozdział "Szczegółowe zadania i obowiązki rodziców". Obowiązkiem każdego rodzica/prawnego opiekuna jest znajomość zapisów ww. Procedur.
Aby dziecko zostało objęte opieką przedszkola rodzice/prawni opiekunowie muszą spełnić warunki Rozdziału I "Informacje wstepne" ust. 2 oraz Rozdziału "Szczegółowe zadania i obowiązki rodziców" a w szczególności zapisy ust. 1, ust. 2 i ust. 3.
W związku z tym rodzic/prawny opiekun spełniający warunki, o których mowa wyżej, jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola na 5 dni przed datą planowanego posłania dziecka do przedszkola podpisane Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 1 oraz podpisaną Deklarację, stanowiącą Załącznik Nr 2. Godziny przyjmowania ww. dokumentów: dni robocze 10.00 - 14.00.
Rodzice są zobowiązani do ścisłego i bezwzględnego przestrzegania podanego do wiadomości dyrektora przedszkola czasu przyprowadzania i odbioru dziecka.
Jednocześnie dyrektor przedszkola ma prawo zorganizować czas pracy grupy wiekowej w określonych, wyznaczonych przez niego  godzinach np. 8.00 - 15.00. Rodzic dziecka jest wóczas zobowiązany do przyprowadzenia i odbioru dziecka w wyznaczonych godzinach.
Oświadczenie oraz Deklaracja znajdują się w informacjach poniżej.

Metryka

  • opublikował: Beata Las – Opolska
    data publikacji: 2020-05-27 13:05
  • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-27 13:13

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-05-27 13:07 przez Beata Las – Opolska
  • zmieniono 2020-05-27 13:08 przez Beata Las – Opolska
  • zmieniono 2020-05-27 13:11 przez Beata Las – Opolska
  • zmieniono 2020-05-27 13:13 przez Beata Las – Opolska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6694
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-17 21:05:04