Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • -

W dniu 7 września 2016 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Kierownik rekrutacji – Beata Las – Opolska
2) Członek komisji rekrutacyjnej – Sylwia Gnacińska – Matejek
przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne Uczestników projektu “Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie”.
Komisja dokonała oceny formalnej złożonych wniosków w ramach projektu zgodnie z art. 4 pkt. 5 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Stwierdzono, że wpłynęło 15 zgłoszeń zawierających kompletną dokumentację rekrutacyjną tzn. formularz zgłoszeniowy (załącznik Nr 1 ), deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik Nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik Nr 3 ), oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik Nr 4 ), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Wszystkie zgłoszenia zostały wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem rodziców. Komisja stwierdziła, że złożone wnioski wyczerpują limit miejsc uczestników projektu.
Komisja rekrutacyjna sporządziła i podpisała listę Uczestników zakwalifikowanych do projektu.
Listy została podana do wiadomości rodziców w dniu 7.09.2016r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz przekazanie każdemu rodzicowi Uczestnika zakwalifikowanego do projektu pisemnej informacji nt. z podaniem Nr dziecka – Uczestnika projektu.

Metryka

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2016-09-09 16:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2005
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-09 17:22:18