Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zyrardow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • -

Ogłoszenie o naborze do projektu Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Miasto Żyrardów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych
z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie".

Celem projektu jest wspomaganie  niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola
Nr 10 w Żyrardowie w roku szkolnym 2016_2017.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Działanie dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 do udziału
w projekcie. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.
Grupa docelowa Projektu to 15 wychowanków uczęszczających do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10
w Żyrardowie wymagających specjalnej organizacji zajęć i realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, bez względu na płeć, spełniających poniższe kryteria:
1)  Zdiagnozowane specjalne potrzeby rozwojowe dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
2)  Zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
3)  Zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne dziecka potwierdzone opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Nabór do projektu trwa od 27 sierpnia 2016 r. do 6 września 2016 r.
Dokumenty rekrutacyjne możecie Państwo pobrać ze strony: mip10.lap.pl zakładka Projekt RPO WM lub  www.zyrardow.pl zakładka Oświata Projekt RPO WM 2016 - Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 oraz w biurze projektu w Miejskim Integracyyjnym Przedszkolu Nr 10.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Beata Las - Opolska tel. 468553044 oraz Sylwia Matejek - Gnacińska tel. 8581570

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Las - Opolska
  data wytworzenia: 2016-08-27
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2016-08-27 11:50

Ogłoszenie o rekrutacji Uczestników do projektu

plik do pobrania Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3061
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-07 17:39:19