Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Załączniki do Regulaminu ZFŚS do pobrania

W związku z pandemią i zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich uprzejmie proszę uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu Socjalnego pracowników, emerytow i rencistów Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 o pobranie zamieszczonych niżej załączników Regulaminu ZFŚS.

Załączniki należy wypełnić zgodnie z Objaśnieniami, podpisać i przesłać do przedszkola za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020r. - liczy się data wpływu. Dokumenty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

W wyjątkowych sytuacjach (dotyczy wyłącznie emerytów i rencistów nie posiadająch internetu i drukarki) druki wydawane będą w przedszkolu od wtorku 20.04. do czwartku 22.04. 2020r . w godzinach 10.00-13.00 w głównych drzwiach wejściowych przedszkola.

Prosimy Państwa o:

  1. pobieranie druków wyłącznie w drzwiach głównych przedszkola,
  2. nie gromadzenie się,
  3. używanie masek ochronnych i rękawiczek ochronnych,
  4. zachowanie bezpiecznej odległości,
  5. opuszczenie budynku przedszkola natychmiast po pobraniu dokumentów.

Zakazuje się wypełniania dokumentów na terenie budynku przedszkola.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy dostarczenie dokumentów do przedszkola, umieszczonych w zamkniętej i podpisanej imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy kopercie.

WAŻNE!

Uprawnieni emeryci i renciści pobierają, wypełniają, podpisują i dostarczają do dnia 30.04.2020r. załączniki: Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 10, Nr 11.

Uprawnieni pracownicy pobierają, wypełniaja, podpisują i dostarczają do dnia 30.04.2020r. załączniki Nr 2, Nr 4, Nr 10, Nr 11.

Proszę o zapoznanie się z Objaśnieniami i wypełnienie ww. załączników pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Podkreślam, że uprawnieni do korzystania z ZFŚS przedszkola pracownicy, emeryci lub renciści, posiadający rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem a mieszkający ze współmałżonkiem i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe wliczają dochód współmałżonka do dochodu rodziny, nawet jeśli ustanowili między sobą rozdzielność majątkową małżeńską. 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3676
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-17 22:40:15