Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Opłaty na konto bankowe od 1 stycznia 2017 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOKONUJĄCYCH OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE.

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego, na który powinny wpływać opłaty Rodziców za wyżywienie i korzystanie z usług przedszkola.
Nowy rachunek:

Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie ul. Mireckiego 56, Bank PKP BP nr konta 95 1020 1026 0000 1102 0285 8538

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka) od dnia 1 stycznia 2017 r. ponoszą opłaty wyłącznie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

drukuj

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2017-01-03 12:31
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 12:37

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj.
w godzinach od 9.00 - 14.00 realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).

 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za jedną godzinę świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł z wyłączeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. opłat za pobyt dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 2. W skład miesięcznych opłat wchodzą:
  a.    Opłata za korzystanie ze świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowanych poza czasem przeznaczonym na jej realizację, ustalana na podstawie maksymalnej stawki odpłatności określonej ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 1010) (1 złoty) oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej,z wyłączeniem od dnia 1 stycznia 2017 r. opłat za pobyt dzieci 6 letnich (i starszych) realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
  b.    Opłata za całodzienne wyżywienie w ramach obowiązującej stawki żywieniowej stanowiąca iloczyn dziennej stawki żywieniowej 8 złoty i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu,
  Wysokość stawki żywieniowej dziennej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie aktualnych cen rynkowych.
 3. Wysokość opłat naliczana jest przez kasjera zatrudnianego przez organ prowadzący. Kasjer dokonuje naliczeń na podstawie danych dostarczonych przez nauczycieli wychowawców.
 4. Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonywać na rachunek bankowy Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w: Bank PKP BP nr konta 95 1020 1026 0000 1102 0285 8538  z dopiskiem „opłata za pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka)......... w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 przy ulicy Przedszkolnej 1 za miesiąc......” lub w przedszkolu w każdy wtorek miesiąca od godziny 12.00 do godziny 17.00.
 5. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy lub datę uiszczenia opłat w przedszkolu.
 6. Za zwlokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości
 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest dzienna stawka żywieniowa. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby godzin, w których w danym miesiącu dziecko nie korzystało ze świadczeń lub zwiększeniu, kiedy faktyczna liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest większa niż liczba godzin zadeklarowanych.
 • autor informacji: Beata Las - Opolska
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2015-09-10 23:13
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 792
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-03 12:46

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10

ul. Przedszkolna 1
96-300 Żyrardów

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 855 30 44

adres e-mail: mip10@zyrardow.pl

Godziny pracy przedszkola

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 50873
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-13 15:59

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl