Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Kontakty osobiste nauczycieli i rodziców / opiekunów, zostają ograniczone do kontaktów zdalnych i  mogą odbywać się poprzez  telefon służbowy przedszkola 46 8553044 w godzinach pracy nauczycieli, z wyłączeniem czasu poświęconego na realizację zajęć dydaktyczno - wchowawczych w godzinach od 9.00 do 10.00, wyjść na teren lub piesze wycieczki, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Ustala się godziny kontaktów telefonicznych / konsultacji rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami w celu zasygnalizowania istotnego dla rodzica problemu, sprawy itd.:

Grupa 4 latków: kontakt telefoniczny poprzez telefon służbowy 468553044 w każdy poniedziałek od 12.30 do 12.45, Messenger (po godzinach pracy nauczyciela wychowawcy) w każdy czwartek od 12.45 do 13.15 lub w inny sposób i w innych godzinach po ustaleniu tego przez Radę Oddziałową z wychowawcą grupy.

Grupa 5 latków: kontakt telefoniczny w każdy poniedziałek poprzez telefon służbowy 468553044 od 10.15 do 10.30, Messenger (po godzinach pracy nauczyciela wychowawcy)  w każdą środę od 13.00 do 13.30 lub w inny spoób i innych godzinach po ustaleniu tego przez Radę Oddziałową z wychowawcą grupy.

Grupa 6 latków: kontakt telefoniczny w każdy poniedziałek poprzez telefon służbowy 468553044 od 10.00 do 10.15, Messenger (po godzinach pracy nauczyciela wychowawcy) w każdy poniedziałek od 14.00 do 14.30 lub w inny sposób i w innych godzinach po ustaleniu tego przez Radę Oddziałową z wychowawcą grupy.

nauczyciele wspomagający grup przez telefon służbowy przedszkola 469553044: poniedziałek i środa w godzinach 8.30 - 9.00

Kontaktować się z nami można także od poniedziałku do piątku poprzez maila przedszkola mip10@zyrardow.pl - ze wskazaniem nauczyciela, któremu należy przekazać wiadomość.

Ustalenie innych form i godzin kontaktów rodzic-nauczyciel (poza z wyłączeniem czasu realizacji zajęć dydaktycznych, wyjść z przedszkola, terapii  i pomocy psychologiczno - pedagogicznej) pozostawia się wychowawcom grup oraz Trójkom Oddziałowym.

Wnioski rodziców/prawnych opiekunów o wydanie Opinii o dziecku należy składać w formie pisemnej. Pisma te podlegają 24 godzinnej  kwarantannie a czas na wydanie Opinii "bez zbędnej zwłoki" to minimum 7 dni od daty wpływu do nauczyciela. Prosimy o wzięcie tego faktu pod uwagę. - życzenia rodziców, aby wydać opinię "na jutro" nie będą respektowane, zwłaszcza w sytuacji, gdy na Opinię składają się wnioski kilku nauczycieli realizujących z dzieckiem zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Metryka

  • opublikował: Beata Las – Opolska
    data publikacji: 2020-10-23 12:11
  • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-23 12:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4332
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-23 12:25:55