Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mip10.pl

Treść strony

Szanowni Państwo.

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy stacjonarnie w warunkach pandemii oraz  zgodnie z Wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r., Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz wydanymi na ich podstawie Procedrami Bezpieczeństwa, dotyczącymi m.in.: przyprowadzania i odbioru dziecka, środków ochrony indywidualnej rodziców (maseczka i rękawiczki), dezynfekcji rąk, przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka wyłącznie przez zdrowego rodzica/prawnego opiekuna, środków ochrony indywidualnej pracowników (przyłbica, rękawiczki, fartuch ochronny), dystansu społęcznego, organizacji pobytu dzieci w przedszkolu itd.

Istotną zmianą jest:

 1. skrócenie czasu pracy przedszkola i pobytu dziecka do godziny 16.30,
 2. zmiana kwoty stawki żywieniowej dziennej na 11 zł. dziennie,
 3. przyprowadzanie i odbiór dziecka tj.:
  1. dziecko jest przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez 1 osobę ( nie kilka osób wchodzących równocześnie do przedszkola, by przyprowadzić czy też odebrać dziecko),
  2. wchodzenie do części wspólnej przedszkola (szatni) tylko rodziców grupy 4 latkow z zachowaniem środków ochrony (maseczka i rękawiczki, dezynfekcja rąk przed wejściem) i dystansu społecznego (1,5 metra na 1 rodzica z dzieckiem). W naszej szatni jednorazowo będzie mogło przebywać 3 rodziców z dziećmi uczęszczającymi do naszej placówki,
  3. dzieci starsze wchodzą do szatni same ( nie dotyczy to dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) - tutaj wyjątkowo rodzic dziecka 5 lub 6 letniego może rozebrać lub ubrać dziecko w szatni). Zachowany zostaje dystans społeczny jw.,
  4. nie przynosicie Państwo do przedszkola kocyków i poduszek lub śpiworów (nie ma relaksacji na antresoli),
  5. dzieci nie przynoszą z domu żadnych zabawek, książek, telefonów, słodyczy, napojów itd.,
  6. odbiór dzieci po obiedzie w godzinach 13.00-13.30,
  7. odbiór dzieci po podwieczorku w godzinach 14.40-16.30.

Dokument "Procedury Bezpieczeństwa (...) zawierający ww. zmiany, został przekazany Państwu 26 sierpnia mailowo na podane przez Państwa adresy (niestety nie wszyscy Rodzice podali adresy mailowe w związku z tym nie będą otrzymywać informacji od dyrektora lub wychowawcy).

Wraz z informacjami otrzymaliście Państwo: Oświadczenie, w tym zgoda na pomiar temperatury (załącznik nr 1) oraz Aktualizacja kontaktów (...), załącznik nr 2 które, po wypełnieniku i podpisaniu, należy obowiązkowo dostarczyć do przedszkola najpóźniej w dniu 1 września br.

Nauczyciele wychowawcy przesłali Państwu mailowo informacje dotyczące Wyprawki przedszkolnej dziecka, kontaktowali się również telefonicznie lub przez FB z rodzicami, z kórymi nie ma kontaktu mailowego. Rodziców/prawnych opiekunów, z którymi nie ma żadnego kontaktu (ani telefonicznego ani mailowego ani też przez FB)  prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi tutaj informacjami, pobranie załączników i dostarczenie ich do przedszkola. Załączniki można również pobrać w siedzibie przedszkola w poniedziałek - brak Oświadczenia, w którym zawarta jest zgoda na pomiar temperatury (jako działanie profilaktyczne), spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.

Nowa organizacja czasu pracy przedszkola:

 • grupa 4 latków - godziny 7.00-16.30,
 • grupa 5 latków - godziny 8.15-15.15,
 • grupa 6 latków - godziny 8.00-15.30.

Istona informacja: pracujemy stacjonie, każde dziecko zapisane do przedszkola znajdzie w nim miejsce, nie pracujemy zdalnie na życzenie rodziców.

Ufam, że w tym trudnym czasie wszyscy będziemy zachowywać się mądrze i odpowiedzialnie, reagować na wszelkie niepokojące oznaki chorobowe u siebie i dzieci dbając jednocześnie o zdrowie i życie innych uczestników naszej przedszkolnej społeczności.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-29 03:28:11