Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.zyrardow.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Szanowni Państwo
Nowy rok szkolny 2020_2021 rozpoczynamy stacjonarnie w warunkach pandemii oraz  zgodnie z Wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r., Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz wydanymi na ich podstawie Procedrami Bezpieczeństwa, dotyczącymi m.in.: przyprowadzania i odbioru dziecka, środków ochrony indywidualnej rodziców (maseczka i rękawiczki), dezynfekcji rąk, przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka wyłącznie przez zdrowego rodzica/prawnego opiekuna, środków ochrony indywidualnej pracowników (przyłbica, rękawiczki, fartuch ochronny), dystansu społęcznego, organizacji pobytu dzieci w przedszkolu itd..
Istotną zmianą jest:
1. skrócenie czasu pracy przedszkola i pobytu dziecka do godziny 16.30
2. zmiana kwoty stawki żywieniowej dziennej na 11 zł. dziennie
3. przyprowadzanie i odbiór dziecka tj.:
a) dziecko jest przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez 1 osobę ( nie kilka osób wchodzących równocześnie do przedszkola, by przyprowadzić czy też odebrać dziecko)
b) wchodzenie do części wspólnej przedszkola (szatni) tylko rodziców grupy 4 latkow z zachowaniem środków ochrony (maseczka i rękawiczki, dezynfekcja rąk przed wejściem) i dystansu społecznego (1,5 metra na 1 rodzica z dzieckiem). W naszej szatni jednorazowo będzie mogło przebywać 3 rodziców z dziećmi uczęszczającymi do naszej placówki.
c) dzieci starsze wchodzą do szatni same ( nie dotyczy to dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) - tutaj wyjątkowo rodzic dziecka 5 lub 6 letniego może rozebrać lub ubrać dziecko w szatni). Zachowany zostaje dystans społeczny jw.
d) nie przynosicie Państwo do przedszkola kocyków i poduszek lub śpiworów (nie ma relaksacji na antresoli),
e) dzieci nie przynoszą z domu żadnych zabawek, książek, telefonów, słodyczy, napojów itd.
f) odbiór dzieci po obiedzie 13.00 - 13.30
g) odbiór dzieci po podwieczorku 14.40 - 16.30
Dokument "Procedury Bezpieczeństwa (...) zawierający ww. zmiany, został przekazany Państwu 26 sierpnia mailowo na podane przez Państwa adresy (niestety nie wszyscy Rodzice podali adresy mailowe w związku z tym nie będą otrzymywać informacji od dyrektora lub wychowawcy). Wraz z informacjami otrzymaliście Państwo: Oświadczenie, w tym zgoda na pomiar temperatury (załącznik nr 1) oraz Aktualizacja kontaktów (...), załącznik nr 2 które, po wypełnieniku i podpisaniu, należy obowiązkowo dostarczyć do przedszkola najpóźniej w dniu 1 września br.
Nauczyciele wychowawcy przesłali Państwu mailowo informacje dotyczące Wyprawki przedszkolnej dziecka, kontaktowali się również telefonicznie lub przez FB z rodzicami, z kórymi nie ma kontaktu mailowego. Rodziców/prawnych opiekunów, z którymi nie ma żadnego kontaktu (ani telefonicznego ani mailowego ani też przez FB)  prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi tutaj informacjami, pobranie załączników i dostarczenie ich do przedszkola. Załączniki można również pobrać w siedzibie przedszkola w poniedziałek - brak Oświadczenia, w którym zawarta jest zgoda na pomiar temperatury ( jako działanie profilaktyczne), spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.
Nowa organizacja czasu pracy przedszkola:
grupa 4 latków 7.00 - 16.30
grupa 5 latków 8.15 - 15.15
grupa 6 latków 8.00 - 15.30
Istona informacja: pracujemy stacjonie, każde dziecko zapisane do przedszkola znajdzie w nim miejsce, nie pracujemy zdalnie na życzenie rodziców.
Ufam, że w tym trudnym czasie wszyscy będziemy zachowywać się mądrze i odpowiedzialnie, reagować na wszelkie niepokojące oznaki chorobowe u siebie i dzieci dbając jednocześnie o zdrowie i życie innych uczestników naszej przedszkolnej społeczności.Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1274
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-29 03:28:11