Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Rekrutacja na rok szkolny 2017_2018

Informacja dla Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola
Informujemy, że Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym” w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, tj. w okresie od 28 marca 2017 r. od godz. 9.00 do 3 kwietnia do godz. 14.00. Rodzice /prawni opiekunowie pobierają Deklarację kontynuacji ze strony www.zyrardow.pl/ lub w przedszkolu potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na Liście znajdującej się w szatni przedszkola. Deklaracji nie pobierają i nie składają Rodzice/ prawni opiekunowie obecnych sześciolatków odchodzących do szkoły. System rekrutacyjny zostaje zamknięty w dniu 3 kwietnia o godzinie 14.00 prosimy więc o jak najszybsze złożenie Deklaracji kontynuacji.
 

 

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2017-03-27 14:42
 • zmodyfikował: Beata Las – Opolska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-27 14:43

Deklaracja kontynuacji

 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2017-03-27 14:44
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2017-03-27 14:45

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych odbywać się będzie w dniach 4.04 – 18.04 w godz. 9.00 – 16.00, z tym, że Rodzic/prawny opiekun musi zarejestrować Wniosek rekrutacyjny w systemie elektronicznym na stronie: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl najpóźniej do godziny 14.00 w dniu 18 kwietnia 2017 r.
18 kwietnia o godzinie 14.00 system rekrutacyjny zostaje zamknięty.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl lub w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59). Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.
KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Żyrardów.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • opublikował: Beata Las – Opolska
  data publikacji: 2017-03-27 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1048
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-27 14:57

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10

ul. Przedszkolna 1
96-300 Żyrardów

Dane kontaktowe

tel./fax +48 46 855 30 44

adres e-mail: mip10@zyrardow.pl

Godziny pracy przedszkola

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 21656
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-09-26 12:07

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl